Prestige Network The Language Specialists - Translation Interpreting
Prestige Network Who are we

Představujeme Prestige Network

Nový přístup k překladatelským službám

V Prestige (prestýž) zajišťujeme všechny jazykové a komunikační potřeby veřejného sektoru včetně orgánů pro místní a ústřední správu, systému národního zdraví, charitativních sdružení, policie a dalších organizací veřejnoprávního sektoru.

Založen před vice než 10-ti lety, Prestige přináší nový přístup k překladatelským službám – oblast, ve které profesionalismus a vysoká úroveň služeb nebyly dosud poskytovány běžnými dodavateli.

Naše dobrá pověst o kvalitě a spolehlivosti nám získala spoustu nových klientů, z nichž většina přichází přímo přes doporučení.

Našim klientům přinášíme především stabilitu vztahu klient/dodavatel prostřednictvím kvality našeho vysoce kvalifikovaného personálu pracujícího interně i externě. Odborníci v Prestige umožňují svým klientům maximálně využít všech dostupných prostředků k poskytnutí nadstandartních služeb, které lépe odrážejí měnící se potřeby našeho stále vice multikulturně diverzifikovaného prostředí.

 

18 let kvalitních služeb

Přímou odezvou na stále vice rozmanitější potřeby klientů jsme v roce 1991 zavedli nové překladatelské techniky.

S vice než desetiletou zkušeností v rozvoji nových překladatelských technik jsme začali naše jazykové služby nabídkou písemných překladů. Od začátku jsme používali nejen náš vlastní rozsáhlý tým kvalifikovaných a talentovaných odborníků, ale také externí spolupracovníky.

Stejně tak, jako se liší překladatelské a tlumočnické požadavky ve veřejném sektoru od těch v komerčním prostředí, tak se museli zohlednit i určité rozdílnosti vztahující se k přenosu elektronických dat on-line a off-line. V Prestige máme zkušenosti a zdroje, které zaručují vhodné řešení - dle požadavku klienta.

Na základě našeho úspěchu v překladatelství jsme zavedli profesionální tisk přeložených materiálů, dále tlumočnické služby a tlumočení po telefonu. Poté, co byl náš tým lingvistů sestaven a jeho management profesionálně fungující, poskytování těchto nových služeb byl jen dalším přirozeným krokem v rozšíření našeho portfólia.

 

Prestige Network – poskytovatel jazykových služeb pro veřejnoprávní sektor Velké Británie

 • Založen roku 1991
 • Rekordní počet klientů během 3 let
 • Unikátně 100% vyhrazen veřejnému sektoru
 • Vysoká profesionální úroveň v překladech, tlumočení a tlumočení po telefonu. Navíc poskytování specializovaných služeb, jako například profesionální tisk přeloženého textu, překlady a tlumočení do exotických jazyků
 • Krátké dodací lhůty, např. poskytnutí tlumočníka
 • Okamžité telefonické spojení s tlumočníky
 • Největší zdroj lingvistů ve Velké Británii
 • Jazykovědně-technická průprava
 • Všechny jazyky – 'od Arabštiny po Yorubu'
 • Interní tlumočníci mluvící více než 25 jazyky
 • Odborné služby – např. poradenství
 • 90% objednávek na základě doporučení
 • Jeden manažer účtu a jeden manažer projektu pro každého klienta
 • Pružný kalkulační vzorec
 • Včas a za dohodnutou cenu
 • Přátelskost, zdvořilost a profesionalismus

Kontaktujte nás – rádi Vám budeme k dispozici!